Thí nghiệm nén tĩnh cọc

    Mục đích của nén tĩnh cọc
Thí nghiệm nén tĩnh cọc dùng để xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng biến dạng Thử tải đơn thuần là tìm kiếm những thông số nhằm xác định tính ổn định của nền đất, độ rung, lún, sức chịu tải của cột tính đàn hồi... Những số liệu thu thập được trong giai đoạn này sẽ là cơ sở để các kỹ sư xây dựng tính toán kết cấu móng nền cho công trình.
Phương pháp thí nghiệm:
Nén nhanh (thời gian gia tải không đổi; gia tải nhanh; tốc độ chuyển vị không đổi) hoặc giữ tải từng cấp theo chu kỳ
   Các yêu cầu chung
•    Gồm cả hai trường hợp kéo và nén
•    Tiến hành tại địa điểm có địa chất tiêu biểu, trước thi công hay trong quá trình thi công.
•    Số lượng cọc thử 0.5 ( 1% số lượng cọc được thi công và không ít hơn 02 cây.
•    Việc quan sát thí nghiệm và đánh giá kết quả phải là cán bộ chuyên môn có nhiếu kinh nghiệm thực hiện.
    Yêu cầu kỹ thuật công tác thử tải trọng tĩnh.
•    Vị trí cọc thử
•    Loại cọc được sử dụng
•    Kích thước cọc thử
•    Biện pháp thi công cọc
•    Phương pháp gia tải
•    Yêu cầu về sức chịu tải của hệ thông gia tải.
•    Chuyển vị lớn nhất đầu cọc dự kiến, phù hợp với hệ thống gia tải và hệ thống quan trắc.
•    Thời gian nghỉ của cọc sau khi thi công và hai lần gia tải.
•    Các yêu cầu khác
Cấp tải thử
Chọn Pthử tốt nhất là làm sao với cấp tải đó cọc đã bị tuột thì như thế sẽ phản ánh trung thực hơn môi trường làm việc của đất nện từ đó tính chính xác hơn Pgh đất nền.
Theo 1 số tài liệu 
•    Theo TCXDVN 269:2002; Pmax=2.5 Ptk
•    Theo ASTM D 1143, LCLP(pháp)(Cẩm nang Địa Kỹ Thuật của Trần Văn Việt): Pmax=2Ptk
•    Theo tài liệu GSTS Nguyễn Văn Đạt: Pmax=3 Ptk
Hiện nay, nhiều báo cáo thí nghiệm thử tĩnh rất ít thấy hiện tương cọc bị tuột 10%d khi ở cấp tải Pthử max.Do đó khi Pmax=2.5 Ptk có lẽ số liệu Pgh đất nền ra chưa được chính xác lắm vì chưa đạt trạng thái giới hạn của đất.
    Hệ thống gia tải
•    Hệ thống gia tải cọc cần thiết kế với tải trọng không nhỏ hơn tải trọng lớn nhất dự kiến.
•    Nếu dùng neo đất để hình thành hệ thống gia tải cọc, cánh neo cách ít nhất 5 lần đường kính cọc kể từ mặt bên cọc.
Sử dụng đối trọng để nén tĩnh
Thông thường sử dụng các đối trọng bằng khối bê tông cốt thép.

   Sử dụng neo để nén tĩnh
Trong một số trường hợp mặt bằng chật hẹp,không dùng được cẩu và khối bê tông làm đối trọng có thể sử dụng 04 cọc neo để thí nghiệm nén tĩnh kiểm tra sức chịu tải.